BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ 
 
 
TÊN MIỀNPHÍ KHỞI TẠOPHÍ DUY TRÌPHÍ TRANSFER
.COM MIỄN PHÍ 300.000 300.000
.NET MIỄN PHÍ 300.000 300.000
.ORG MIỄN PHÍ 300.000 300.000
.INFO MIỄN PHÍ 300.000 300.000
 
 
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM 
 
 
TÊN MIỀNPHÍ KHỞI TẠOPHÍ DUY TRÌPHÍ TRANSFER
.VN 350.000 480.000 MIỄN PHÍ
.COM.VN 350.000 350.000 MIỄN PHÍ
.NET.VN 350.000 350.000 MIỄN PHÍ
.EDU.VN 200.000 200.000 MIỄN PHÍ