BẢNG GIÁ HOSTING DÀNH CHO DOANH NGHIỆP, CÔNG TY
 
Dịch vụCÁ NHÂNCÁ NHÂN+DOANH NGHIỆPDOANH NGHIỆP+CÔNG TYĐẶT BIỆTSILVERGOLDGOLD PLUS
SEVER ĐẶT TẠI
DUNG LƯỢNG 2G 3G 4G 5G 6G 8G 10G 20G 30G
BĂNG THÔNG 40G 70G 110G 160G 220G 280G 500G 700G 1000G
EMAIL ACC 60 120 240 KGH KGH KGH KGH KGH KGH
SUBDOMAIN 10 20 40 60 180 400 KHG KHG KHG
BACKUP FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE
CHI PHÍ THÁNG 199.000 269.000 350.000 399.000 499.000 542.000 600.000 900.000 1.200.000
CHI PHÍ NĂM 2.388.000 3.288.000 4.200.000 4.788.000 5.388.000 6.054.000 7.200.000 10.800.000 14.400.000
THANH TOÁN 1 NĂM 1 NĂM 1 NĂM 1 NĂM 1 NĂM 1 NĂM 1 NĂM 1 NĂM 1 NĂM